menu

Merkury centralnym elementem logo Starej Drukarni

Postać Merkurego jest niezwykle charakterystyczna dla historii budynku Starej Drukarni i całego obiektu, który - co istotne -  pierwotnie był domem handlowym. To właśnie ta rzeźba  wieńczyła kopułę budynku, o czym świadczą chociażby zachowane zdjęcia i opracowania historyczne. To również Merkury jest centralnym elementem logo inwestycji.

Na podstawie dostępnych fotografii można ustalić, że rzeźba przedstawiała rzymskiego boga Merkurego, dzierżącego w dłoni kadyceusza (co typowe dla tej postaci). Merkury (w rzymskiej mitologii - Hermes) był bogiem m.in. kupców, przedsiębiorców. Od XIX wieku postać ta uznawana była za symbol przedsiębiorczości. Nic więc dziwnego, że rzeźba Merkurego stała się jednym z ważniejszym elementów budynku, w którym znajdował się dom handlowy Juda.

Szczeciński Merkury pod względem wykonania nawiązywał do znanej rzeźby renesansowego rzeźbiarza Giovanni da Bologna, zwanego Giambologną. Różnicami były rozmiar kadyceusza czy sposób jego trzymania. Zapewne miejscowy rzeźbiarz nigdy nie był we Florencji, a pierwowzór znał jedynie z ilustracji. 

Z czasem posąg uległ zniszczeniu i ostatecznie nie przetrwał. Zgodnie z planami rzeźba wzorowana na informacjach z zachowanych dokumentów źródłowych ponownie pojawi się na wieżyczce Starej Drukarni (dawnym domu handlowym Juda). Co istotne, postać Merkurego jest również centralnym elementem logo Starej Drukarni. Jest to jasne odwołanie do historii i dziejów budynku przy ul. Św. Ducha.