menu

Badania laboratoryjne próbek

Prowadzonym na terenie Starej Drukarni pracom konserwatorskim towarzyszyły niezbędne badania laboratoryjne, np. próbek warstw malarskich i zasolenia.

Poniżej przedstawiamy fragment takiego badania, który ukazuje niezwykłą szczegółowość i kunszt specjalistów zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji na temat Starej Drukarni.